Wat kunt u doen bij een klacht?

Wij doen natuurlijk ons uiterste best om u de zorg te leveren die u verwacht,  maar toch kan het voorkomen dat u hierover niet tevreden bent. Indien u klachten heeft over onze zorg, kunt u onze onderstaande klachtenprocedure volgen.

Contactgegevens:

Platinaweg 25, 2544 EZ, Den Haag

info@sharecarethuiszorg.nl

Klachtenprocedure Share & Care Thuiszorg

U kunt uw klacht indienen bij de medewerker die bij u thuis komt, een medewerker van kantoor, de leidinggevende van de medewerker die bij u thuis komt, onze directie of onze interne klachtenfunctionaris.

Alle medewerkers zijn op de hoogte van onze klachtenprocedure. Indien u uw klacht indient bij een medewerker of zijn/haar leidinggevende en deze kan niet direct, naar wens, opgelost worden, dan zal de interne klachtenfunctionaris deze in behandeling nemen.

De klachtenfunctionaris is objectief en kan u informeren over de klachtenafhandeling binnen onze organisatie. Deze neemt de klacht in ontvangst en bewaakt de procedure. Onze klachtenfunctionaris kunt u zowel schriftelijk als telefonisch bereiken voor advies.

Indienen van uw klacht bij de klachtenfunctionaris dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren.

Per mail via:

klachtenfunctionaris@sharecarethuiszorg.nl (S.G. Chhangur)

Of schriftelijk via:

Share and Care Thuiszorg

T.a.v. klachtenfunctionaris

Platinaweg 25, 2544 EZ, Den Haag

Externe Klachtencommissie

Indien wij de klacht niet in onderling overleg kunnen oplossen binnen een termijn van 6 weken (indien nodig 4 weken verlenging), dan kunt u besluiten de klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie: het Klachtenportaal Zorg.

Het Klachtenportaal Zorg is onafhankelijk, deskundig, onpartijdig en bestaat uit (zorg)professionals die niet werkzaam zijn bij ons. Wij verzoeken u uw klacht eerst schriftelijk bij ons in te dienen, alvorens u deze indient bij Het Klachtenportaal Zorg.

U kunt uw klacht digitaal indienen bij het Klachtenportaal Zorg via de link: Klachtenportaal Zorg

Postadres Klachtenportaal Zorg en bezoek op afspraak:
“Klachtenportaal Zorg”
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

Indien u telefonisch contact of ondersteuning wenst, vermeld dan uw telefoonnummer en KPZ belt u zo spoedig mogelijk op.

U kunt ook mailen naar: info@klachtenportaalzorg.nl

Telefonisch is de Klanten Portaal Zorg bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur via 0228-322205

Bij vragen over het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via het telefoonnummer:

Schriftelijk:

Share & Care Thuiszorg
t.a.v. de klachtenfunctionaris

Platinaweg 25, 2544 EZ, Den Haag

info@sharecarethuiszorg.nl

Wat gebeurt er nadat u een klacht heeft ingediend?
De klachtenfunctionaris bevestigt (schriftelijk of per mail) binnen 5 werkdagen de ontvangst van uw klacht en neemt ook binnen deze termijn contact met u op. De klachtenfunctionaris probeert uw klacht binnen zes weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst, zó op te lossen dat u tevreden bent. Het kan gebeuren dat er meer tijd nodig is dan zes weken, omdat de klacht langer onderzocht moet worden. In dat geval, kan het vier weken langer duren en wordt u hierover geïnformeerd. Verder houdt de klachtenfunctionaris u steeds op de hoogte van de klachtbehandeling.