Uitsluitingscriteria:

Share and Care Thuiszorg levert thuiszorg aan cliënten die vanwege een lichamelijke beperking (ouderdom) of ziektebeeld niet meer in staat zijn dit zelf te kunnen. Wij leveren zorg in de wijk (extramuraal) en komen bij u thuis. 

Er zijn echter situaties waarin Share and Care Thuiszorg kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren. In de volgende situaties/ aan de volgende cliënten kunnen wij geen zorg bieden:

 • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager dusdanig is dat Share and Care Thuiszorg onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen;
 • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
 • Cliënten met problematisch/storend gedrag waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard is en niet/nauwelijks beïnvloedbaar;
 • Cliënten die hun huis niet meer als veilige omgeving ervaren;
 • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
 • Cliënten die verbaal agressief zijn;
 • Cliënten die discrimineren.
 • Cliënten met ernstige verslavingen zoals alcohol, drugs etc.
 • Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
 • Cliënten die de hulp van Share and Care Thuiszorg niet accepteren;
 • Cliënten die zeer intensieve persoonlijke begeleiding nodig hebben, die verder reiken dan de reguliere begeleiding.
 • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om zorg, veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren;
 • Wanneer er op voorhand sprake is van onvrijwillige zorg/ vrijheidsbeperkende maatregelen.

Voor alle cliënten beoordeeld, Share and Care Thuiszorg individueel of zij in zorg worden genomen, met andere woorden zal Share and Care Thuiszorg in voorkomende gevallen altijd  hulp aanbieden bij het zoeken naar een passende oplossing of een alternatieve zorgaanbieder voor elke cliënt, waaraan wegens bovenvermelde redenen door ons geen zorg kan worden geleverd. Dit zal gebeuren in goed overleg met alle betrokkenen.