Missie en visie:

Missie

Share and Care Thuiszorg gaat ervan uit dat ieder mens bijzonder is ongeacht zijn afkomst, verleden of beperking. Ieder mens met een ondersteuningsvraag dient aangesproken te worden op zijn of haar mogelijkheden en dromen en wat hij of zij verstaat onder de kwaliteit van leven. Binnen Share and Care Thuiszorg gaan wij ervan uit dat de ondersteuning gericht moet zijn op het bevorderen van de zelfredzaamheid van het individu waar mogelijk en op alle leefgebieden.

Visie

Het bevorderen en stimuleren van de bijzondere waarde van ieder individu, vanuit een holistisch mensbeeld, draagt bij aan toename van regie op het eigen leven. Dit vraagt van onze professionele hulpverleners een gelijkwaardige houding zonder oordeel. Professioneel en deskundig vanuit nabijheid (presentie), afgestemd op het gewenste perspectief van de cliënt.

Share and Care thuiszorg hecht waarde aan een betrouwbare en duurzame relatie met haar cliënten en samenwerkingspartners. De organisatie is efficiënt ingericht met een minimale overhead en gericht op optimale facilitering van het hulpverleningsproces rondom zowel cliënt als hulpverlener. In samenwerking met alle partners in het sociaal domein zijn wij gericht op een optimale waarde uitwisseling tussen individuen en organisaties waarbij mensen met een ondersteuningsvraag, zelf een bijzondere toegevoegde waarde naar anderen kunnen vervullen.

Share and Care Thuiszorg biedt persoonlijke verzorging en verpleging op maat.